Zdeněk Kopp - Zámečnické a svářečské práce

přímé schodiště / přímé schody

     Jedná se o klasické příme schodiště, které se navrhuje do prostoru, na základě jeho dispozice a stavebního řešení. Jde zpravidla o schodiště umístěné při stěnách objektu, popřípadě v rozích místností. Přímé schodiště můžeme dále lomit a vytvářet podesty, chceme-li změnit jeho směr, dle potřeby a využití stavby.

     Základ přímého schodiště tvoří jeho nosná část, vyrobena z dostatečně únosné oceli. Zatížení schodiště je dáno jeho konstrukcí a použitím. Pro výrobu nosné části se nejčastěji používají tyče profilu U, nebi I a dále silnostěné plechy, jekly,nebo kruhová ocel (trubky).

     Z hlediska esetiky a druhu zvoleného materiálu pro schodišťové stupně a zábradlí platí to, co pro točité schodiště. (viz. popis točitého schodiště). Obecně se dá říct, že výroba se vždy odvíjí od požadavků a představ zákazníka.

Kontakt

ZAMEČNICTVÍ KOPP

zamecnictvi@ikopp.cz

Zdeněk Kopp
Zámečnické a svářečské práce
Čepí 77
533 32 , Čepí

724 510 227
724 507 123

Vyhledávání